Głos Kancelarii w sprawie dotyczącej procedury wydawania pozwoleń na budowę na terenie m. st. Warszawa.

2020-01-24

Szanowni Państwo,

w związku z problemami praktycznymi wynikającymi z nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego do Ustawy Prawo budowlane, mającymi znaczenie przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji na terenie m. st. Warszawy w wydaniu gazety  Rzeczpospolita nr 19 ukazał się artykuł pt. Trudno budować w centrach.  Wspólnik Kancelarii Katarzyna Sielicka bazując na doświadczeniu Kancelarii przedstawiła opinię, stanowiącą polemikę ze stanowiskiem prezentowym przez organy administracyjne w toku postępowań dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Opisywany problem ma doniosłe znaczenie praktyczne dla wszystkich inwestorów, którzy zamierzają budować na terenie m. st. Warszawy na nieruchomościach, które nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do lektury.

https://www.rp.pl/Budowa-i-remont/301239909-Trudno-budowac-w-centrach.html

OH - 1