Kolejna wygrana Kancelarii w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

2019-04-18

Kancelaria prowadziła proces dotyczący nieruchomości położonej na terenie m. st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym staniem prawnym poprzez wykreślenie Skarbu Państwa jako właściciela i wpisanie w jego miejsce spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Wydziału Społeczno-Administracyjnego o wywłaszczeniu z lat 50 tych. W dniu 11 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe wydał wyrok uwzgledniający powództwo w całości. Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Małgorzata Tokarz oraz adwokat Katarzyna Sielicka.