Korzystny Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię.

2018-11-07

Kancelaria prowadziła proces, którego przedmiotem było roszczenie m. st. Warszawa skierowane przeciwko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota o wydanie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym. Po wielu latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2017 roku wydał wyrok nakazujący wydanie spornej nieruchomości. W przypadku uprawomocnienia się wyroku Sądu I Instancji Spółdzielnia zobowiązana by była do wydania m. st. Warszawa budynku, w którym zamieszkuje wiele rodzin. Kancelaria złożyła w imieniu naszego Klienta apelację od powyższego orzeczenia, na skutek której Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 31.10.2018 roku wydał wyrok, którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i oddalił powództwo w całości. Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Sielicka.