Inwestycja przy ul. Katowickiej w Opolu.

2017-09-18

W centrum Opola, przy ul. Katowickiej 31, powstanie nowa inwestycja budowlana, realizowana przez reprezentowaną przez naszą Kancelarię spółkę Oleander House Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje powstanie budynku mieszkalnego o wysokim standardzie wraz z usługami, infrastrukturą techniczną oraz garażem podziemnym. Generalnym wykonawcą inwestycji została spółka PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp. k.
Nasza Kancelaria z sukcesem uczestniczyła w przygotowaniu oraz negocjacjach umowy na powyższy projekt. Sprawę poprowadził mec. Andrzej Gryn przy współpracy apl. adw. Jakuba Urbanka.

OH - 1