Korzystny Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię.

2017-09-06

Kancelaria prowadzi proces, którego przedmiotem jest roszczenie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną przez naszych Klientów w związku z utratą możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie. W styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, uchylając wyrok Sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 18 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy wydał wyrok uwzględniający powództwo. Wartość przedmiotu sporu wraz z zasądzonymi odsetkami wynosi ok 9 000 000 złotych. Sprawę prowadzi mec. Katarzyna Sielicka.