Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procesie prowadzonym przez Kancelarię.

2017-02-07

Kancelaria prowadziła proces z powództwa m. st. Warszawy o zapłatę wynagrodzenia w kwocie ponad 2 000 000 zł za bezumowne korzystanie przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową Ochota z nieruchomości przy ul. Jankowskiej 2 w Warszawie. W toku procesu Kancelaria podnosiła, że roszczenie m. st. Warszawy jest nieuzasadnione z uwagi na to, że Spółdzielnia nabyła nieruchomość przez zasiedzenie, a co za tym idzie byłemu właścicielowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w okresie sprzed daty jej zasiedzenia. Sąd Okręgowy w Warszawie częściowo uwzględnił powództwo m. st. Warszawy. Na rozprawie apelacyjnej w dniu 10.01.2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił wniesioną przez Kancelarię apelację, oddalając powództwo w całości. Sprawę prowadziła mec. Katarzyna Sielicka.