Korzystny wyrok w sprawie o wydanie nieruchomości.

2016-08-23

Kancelaria prowadzi precedensowy proces w sprawie z powództwa m. st Warszawa przeciwko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” o wydanie nieruchomości przy ul. Hynka w Warszawie, znajdującej się w zasobach Spółdzielni. W dniu 20 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok w sprawie, oddalając powództwo
w całości.  Sprawę prowadzi mec. Katarzyna Sielicka we współpracy z apl. adw. Agatą Oleńską – Brzozowicz.